március 26.
Pályázati program megnyitása
április 11.
Szakmai beszélgetés az érdeklődőkkel, a támogatási programmal kapcsolatos kérdések és teendők megbeszélése
2018. április 11-én 15 órától egy nyílt beszélgetést tartunk azokkal/azoknak, akik pályázni szeretnének. A találkozó keretében részletesen bemutatjuk és megvitatjuk a Pályázati felhívást és a pályázati űrlapot, a szakmai és tartalmi elvárásokat, továbbá beszélgetünk majd arról is, hogy miként lehet projektláncokat építeni a megfogalmazott elképzelésekből.
március 26. – május 4.
Szakmai tanácsadás a pályázó csapatoknak
A pályázatban gondolkodó csapatok ebben az időintervallumban szakmai segítséget igényelhetnek a pályázat elkészítéséhez. A csapatokra szabott konzultációk során egyrészt ösztönözni és építeni kívánjuk az újszerű ötletekkel bíró csapatokat, másrészt pedig szakmai támogatást kívánunk nyújtani ott, ahol a csapattagok kevésbé jártasak a pályázatírásban, megvalósításban, kommunikációban. A szakmai egyeztetések az SZKA székhelyén (Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 20) valósulnak meg. Ez ügyben Már István kollégánk áll az érdeklődők rendelkezésére: 0735-524-771, istvanmar@szka.org.
május 7., 16 óra
Pályázatok leadási határideje
május 7–15.
Pályázatok elbírálása és szerződéskötés
május 15. – november 12.
Projektek megvalósítása
november 26.
Elszámolások leadásának végső határideje

1. A pályázat program általános bemutatása

A Heuréka Alap célja ösztönözni az udvarhelyszéki V–XII. osztályos diákok tudomány és technológia iránti szenvedélyét.

A támogatási program ösztönözni kívánja a STEM (Science, Technology, Engineering, Math) szakterületek vonzóbb oktatását. A STEM egy interdiszciplináris és alkalmazott megközelítés, amely gyakorlati és problémamegoldó tudás elsajátításával párosul. A STEM oktatásába való befektetés egy olyan hosszú távú terv része, amely a társadalom fejlődésében hangsúlyozza a technológia és az innováció szerepét. Az ezen szakterületekhez kapcsolódó tudásunk határozza meg, hogy tudunk-e új és hatékonyabb termékeket kifejleszteni, hogy jobban tudjunk gyógyítani, hogy tisztább és hatékonyabb energiát használjunk, hogy környezetet védjünk stb.

 

Olyan projekteket, kezdeményezéseket szeretnénk támogatni, amelyek keretében a diákok maguk próbálhatnak ki újszerű, interdiszciplináris, kreatív ötleteket. E projektek révén fedezzék fel a természet csodáit, értsék meg, hogy mit jelentettek az emberiség nagy felfedezései, fedezzék fel, hogy mit hozhat számunkra a modern technológia, tudjanak szenvedéllyel foglalkozni az egzakt tudományokkal, ezáltal nevelve akár korunk új felfedezőit. Fontos, hogy a projektek ne információkat adjanak át, hanem sokkal inkább képességeket fejlesszenek.

 

A programot a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA) ülteti életbe a Romanian-American Foundationnal (RAF) és a helyi vállalkozó partnerekkel. Az SZKA 2017-ben csatlakozott ehhez a programhoz, amit országos szinten jelenleg már 14 Közösségi Alapítvány működtet. Fő partnerünk, a RAF megduplázza a programra helyben gyűjtött pénzalapot.

 

2018-ban 11 helyi vállalkozás járult hozzá az alaphoz, továbbá számos magánszemély a Heuréka 1.0 záró eseményén és a Fuss NEKI! adománygyűjtő rendezvényen.

 

Matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz és informatika tanárok által vezetett projekteket támogatunk. Ugyanakkor ösztönözzük olyan személyek aktív és közvetlen részvételét is a projektekben, akiknek van tapasztalatuk ezen szakterületeken. Ösztönözzük továbbá az interdiszciplináris projekteket.

 

A pályázatok értékelését és kiválasztását egy független, a célzott szakterületekben jártas elbíráló bizottság fogja elvégezni előre meghatározott szempontok alapján.

 

2. A HEURÉKA Alap pénzügyi értéke

A HEURÉKA Alap a helyi támogatóktól begyűlt összegből, továbbá az ezt megduplázó Román-Amerikai Alapítvány támogatásából tevődik össze. Ez a duplázás maximum 10.000 dollárig terjed. Március-áprilisban még folytatjuk a helyi adománygyűjtést.

 

Egy támogatott projekt 3.000 és 10.000 lej közötti támogatásban részesülhet.

 

3. Kinek szól ez a program?

A pályázatok célcsoportja az udvarhelyszéki iskolákban tanuló V-XII. osztályos tanulók.

 

Pályázók köre:

 • udvarhelyi és udvarhelyszéki civil szervezetek
 • országos és nemzetközi civil szervezetek, akik itteni civilekkel, magánszemélyekkel partnerségben valósítják meg a projektet
 • kezdeményezési csoportok Udvarhelyről és Udvarhelyszékről (min. 3 fős)
 • magánszemélyek, mint: tanárok, egyetemisták, tudósok, mérnökök, kutatók, muzeológusok stb.

 

Ahhoz, hogy pályázatot adjon le valaki, csapatban kell dolgoznia, abban a csapatban, amely kitalálja a projektötletet és ők maguk valósítják is meg.

 

Kiemelten ajánljuk, hogy vegyes csoportokat alakítsanak, amelyben vannak: felnőttek, akik tapasztalattal rendelkeznek az adott szakterületek valamelyikén és diákok. Ugyanígy ösztönözzük, hogy kapcsoljanak be a projektbe idősebb embereket, továbbá működjenek együtt városi és vidéki civil szervezetek, intézmények, magánszemélyek.

 

4. Milyen típusú projekteket támogatunk?

A támogatott projektek egyik kiemelt célja a STEM szakterületek oktatásának vonzóvá tétele az udvarhelyszéki V-XII. osztályos diákok körében.

 

Ezzel együtt a támogatott projektek lehetőség szerint legyenek:

 • alkalmazott jellegűek,
 • interdiszciplinárisak,
 • innovatívak,
 • képesek szellemileg motiválni és ösztönözni a diákokat,
 • megismételhetők a támogatás után is, avagy más csapatok által
 • rendelkezzenek jó kommunikációs stratégiával (pl. online videó, közösségi médiás népszerűsítés).

 

Azok a pályázatok kapnak támogatást, amelyek beilleszkednek a következő mérhető paraméterekbe:

 • népszerűsítik az együttműködést a tanárok és tanárok, illetve a tanárok és diákok között, továbbá a tanárok és a jelzett szakterületek szakértői között, a felnőttek és diákok között;
 • olyan kezdeményezések, amelyek tevékenységei felkeltik a diákok érdeklődését egy vagy több tudomány iránt is;
 • projektek, amelyek a tananyag vagy tananyagon kívüli szakmai anyag tanítási módszereit megújítják, praktikus, alkalmazott tevékenységeket érintenek, amelyekbe tanárok, szakértők és diákok is részt vesznek;
 • új és jól megalapozott kezdeményezések, melyek a közvetlenül és közvetve érintett célcsoportok valós helyzetével összhangban vannak. Ösztönözzük a hosszú távú megoldásokat hozó projekteket, amelyek a tudományok oktatásában/tanulásában az interdiszciplináris és innovatív együttműködést segítik.
 • projektek, amelyek a támogatási alap céljához mérhető és releváns eredményeket sorakoztatnak fel az udvarhelyszéki tanárok és V-XII. osztályos diákok számára, továbbá amelyek a támogatás után is folytathatók.
 • projektek, amelyek a tudomány oktatása terén jelenlévő reális problémákra innovatív megoldásokat kínálnak, avagy a projektötletük megvalósítási módja innovatív.
 • projektek, amelyek a megvalósításba több tanárt és szakértőt, továbbá diákot is bevonnak, és figyelnek a projektjük megismételhetőségére/átvehetőségére.

 

Nem támogatunk olyan projekteket, amelyek:

 • diszkriminatívak bármilyen szempontból is,
 • nehezítik a diákok tapasztalati tanulását
 • kereskedelmi jellegű projekteket.

 

Támogatható tevékenységekre példák:

 • gyakorlati alkalmazások, kísérletek
 • interdiszciplináris oktatási projektek a következő szakterületeken: csillagászat, biológia, kémia, földrajz, földtan, meteorológia, fizika, matematika, informatika, mérnöki tudás, technológia, építészet, mechanika.
 • kézművességgel és művészetekkel kapcsolatos kreatív tevékenységek;
 • non-formális oktatási tevékenységek;
 • a diákok kutatási tevékenységei a STEM területén;
 • didaktikai eszközök és kísérletek;
 • technológia, eszközök, oktatási felszerelések stb. vásárlása;
 • megfelelően felszerelt oktatási terek kialakítása gyerekek és fiatalok számára, melyek állandó helyszínként szolgálnak képzések, műhelymunkák szervezésére a STEM területén;
 • események, amelyek a tudomány és technológia oktatását népszerűsítik (vásár, kiállítás, tábor, diákok versenye stb.);
 • innovatív oktatási módszerek és eszközök.

 

A pályázat elkészítésekor vegyék figyelembe, hogy az eszközök, felszerelések, technológia megvásárlása a diákok bevonását kell szolgálja és nem önmagában álló cél. Fontos, hogy a pályázatok diákorientáltak legyenek.

 

Támogatott projektek más városok Heuréka (Științescu) programja keretében:

LegoFun 
Magic Science 
Academia Micilor Bucatari
Brocom Design 
Arduino 
– Concurs de rachete
Constructii cu ajutorul imprimantei 3D-Geeetech Dual Extruder Prusa i3 Kit 
Roboti modulari-MOSS Exofabulatronixx 5200 
Electronica modulara-littleBits Electronics Deluxe Kit 
– különböző építmények: catapulta tip trebuchet; pompa de apa actionata de o bicicleta, amplificator audio 
Gradinile viitorului

 

Nem támogatunk olyan projekteket, amelyek:

 • nem egyeznek a jelen program céljával;
 • nem tartalmazzák a jelen pályázati ismertetőben kért információkat;
 • már más forrásból támogatásban részesülnek ugyanazon tevékenységekre;
 • egyszerű mentorálás jellegű projekteket.

 

Nem elszámolható költségek:

 • mindazon költségek, amelyek szükségességét nem indokolják a pályázatban leírt tevékenységek.

 

5. Támogatási feltételek, kifizetési módok

Minden pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell a projekt tevékenységeit és az elért eredményeket kommunikáló, népszerűsítő tevékenységeket. Minden kommunikációban megemlítésre kerül a támogatási program neve, a támogatók és a Közösségi Alapítvány neve.

 

A projektek 2018. május 15. és november 12. közötti időszakban kell megvalósuljanak.

 

A támogatott pályázatokat a támogató által kidolgozott elszámolási útmutató és űrlapok segítségével kell elszámolni. A pályázatok megvalósítása monitorizálva lesz, értve ez alatt helyszíni látogatásokat is.

 

A pályázatok adminisztratív költségei nem haladhatják meg az igényelt támogatás 15%-át.

 

Eszközök és felszerelések beszerzése, továbbá szolgáltatások igénybevétele esetén amennyiben ezek értéke meghaladja a 2.000 lejt, a pályázónak legalább 2 árajánlatot kell mellékelnie a pályázathoz.

 

Ha a projekt más forrásokból is támogatásban részesül, a pályázónak részletes információkkal kell alátámasztania, hogy melyek a jelen támogatásból fedezett költségek, és melyek a más forrásokból fedezett költségek, megelőzve ezáltal a dupla támogatást.

 

A támogatás két részletben kerül majd kifizetésre a következőképpen:

 • az első részletet, a megítélt támogatás 90%-át a támogatási szerződés aláírását követő 10 napon belül banki átutalással.
 • a második és egyben utolsó részletet, a megítélt támogatás 10%-át, a projektvezető által benyújtott záró elszámolás elfogadását követő 10 napon belül, szintén banki átutalással.

 

6. Pályázás módja

Pályázni kizárólag a támogató által kidolgozott pályázati űrlapok kitöltésével lehet. A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • pályázati űrlap (kitöltve)
 • költségvetési űrlap (kitöltve)
 • projektvezető önéletrajza
 • árajánlatok (ha szükséges)

 

Pályázati űrlapok:

 

Csak elektronikusan kitöltött és e-mailen elküldött pályázatokat fogadunk!

 

A pályázatot a szka@szka.org e-mailcímre kell beküldeni 2018. május 7. délután 4 óráig.

 

7. Pályázatok értékelése

A pályázatok értékelése két lépcsőben fog megvalósulni. A Közösségi Alapítvány a beérkezett pályázatokat leellenőrzni, hogy azok megfelelnek-e a formai követelményeknek. Ezt követően a pályázatokat egy független elbíráló bizottság fogja értékelni egy előre kidolgozott szempontrendszer szerint. Az elbíráló bizottság tagjai vállalkozások képviselői és szakemberek lesznek.

 

A nyertes pályázatok listáját legkésőbb május 14-ig publikussá tesszük.

 

A pályázatok értékelésével kapcsolatban nem fogadunk el fellebbezéseket.

 

Kapcsolattartó személy:
Csáki Rozália, ügyvezető igazgató
M: 0741-655-773
Email: rozi@szka.org

 

Sikeres pályázást kívánunk!