Pályázati felhívás és útmutató
március 23, 2017
 1. A pályázat program általános bemutatása

A Heuréka Alap célja ösztönözni az udvarhelyszéki V–XII. osztályos diákok tudomány és technológia iránti szenvedélyét.

A támogatási program ösztönözni kívánja a STEM (Science, Technology, Engineering, Math) szakterületek vonzóbb oktatását. A STEM egy interdiszciplináris és alkalmazott megközelítés, amely gyakorlati és problémamegoldó tudás elsajátításával párosul. A STEM oktatásába való befektetés egy olyan hosszú távú terv része, amely a társadalom fejlődésében hangsúlyozza a technológia és az innováció szerepét. Az ezen szakterületekhez kapcsolódó tudásunk határozza meg, hogy tudunk-e új és hatékonyabb termékeket kifejleszteni, hogy jobban tudjunk gyógyítani, hogy tisztább és hatékonyabb energiát használjunk, hogy környezetet védjünk stb.

Olyan projekteket, kezdeményezéseket szeretnénk támogatni, amelyek keretében a diákok maguk próbálhatnak ki újszerű, interdiszciplináris, kreatív ötleteket. E projektek révén fedezzék fel a természet csodáit, értsék meg, hogy mit jelentettek az emberiség nagy felfedezései, fedezzék fel, hogy mit hozhat számunkra a modern technológia, tudjanak szenvedéllyel foglalkozni az egzakt tudományokkal, ezáltal nevelve akár korunk új felfedezőit. Fontos, hogy a projektek ne információkat adjanak át, hanem sokkal inkább képességeket fejlesszenek.

A programot a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA) valósítja meg a Romanian-American Foundationnal (RAF) és a helyi vállalkozó partnerekkel. Az SZKA 2017-ben csatlakozott ehhez a programhoz, amit országos szinten jelenleg már 14 Közösségi Alapítvány működtet. Fő partnerünk, a RAF megduplázza a programra helyben gyűjtött pénzalapot.

2019-ben a harmadik évadot nyitjuk meg. 12 helyi vállalkozás és 2 egyesület járult hozzá az támogatási alaphoz, továbbá számos magánszemély a Fuss NEKI! 2018 adománygyűjtő rendezvény keretében.

Matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz és informatika (és nemcsak) tanárok, mérnökök, a téma megszállotjai által vezetett projekteket támogatunk. Ugyanakkor ösztönözzük olyan személyek aktív és közvetlen részvételét is a projektekben, akiknek van tapasztalatuk ezen szakterületeken.

A pályázatok értékelését és kiválasztását egy független, a célzott szakterületekben jártas elbíráló bizottság végzi előre meghatározott szempontok alapján.

 1. A HEURÉKA Alap pénzügyi értéke

A HEURÉKA Alap a helyi támogatóktól gyűlt összegből, továbbá az ezt megduplázó RAF támogatásából tevődik össze. A támogatási alap (második forduló) összértéke: 25.075 lej.

Egy támogatott projekt 3.000 és 10.000 lej közötti támogatásban részesülhet.

 1. Kinek szól ez a program?

A pályázatok célcsoportja az udvarhelyszéki iskolákban tanuló V-XII. osztályos tanulók.

Pályázók köre:

  • udvarhelyi és udvarhelyszéki civil szervezetek
  • országos és nemzetközi civil szervezetek, akik itteni civilekkel, magánszemélyekkel partnerségben valósítják meg a projektet
  • kezdeményezési csoportok Udvarhelyről és Udvarhelyszékről (min. 3 fős)
  • magánszemélyek, mint: tanárok, egyetemisták, tudósok, mérnökök, kutatók, muzeológusok stb.

Ahhoz, hogy pályázatot adjon le valaki, csapatban kell dolgoznia, abban a csapatban, amely kitalálja a projektötletet és ők maguk valósítják is meg.

Kiemelten ajánljuk, hogy vegyes csoportokat alakítsanak, amelyben vannak: felnőttek, akik tapasztalattal rendelkeznek az adott szakterületek valamelyikén és diákok. Ugyanígy ösztönözzük, hogy kapcsoljanak be a projektbe idősebb embereket, továbbá működjenek együtt városi és vidéki civil szervezetek, intézmények, magánszemélyek.

 1. Milyen típusú projekteket támogatunk?

A támogatott projektek egyik kiemelt célja a STEM szakterületek oktatásának vonzóvá tétele az udvarhelyszéki V-XII. osztályos diákok körében.

Ezzel együtt a támogatott projektek lehetőség szerint legyenek:

  • alkalmazott jellegűek,
  • interdiszciplinárisak,
  • innovatívak,
  • képesek szellemileg motiválni és ösztönözni a diákokat,
  • megismételhetők a támogatás után is, avagy más csapatok által
  • rendelkezzenek jó kommunikációs stratégiával (pl. online videó, közösségi médiás népszerűsítés).

Azok a pályázatok kapnak támogatást, amelyek beilleszkednek a következő mérhető paraméterekbe:

  • népszerűsítik az együttműködést a tanárok és tanárok, illetve a tanárok és diákok között, továbbá a tanárok és a jelzett szakterületek szakértői között, a felnőttek és diákok között;
  • olyan kezdeményezések, amelyek tevékenységei felkeltik a diákok érdeklődését egy vagy több tudomány iránt is;
  • projektek, amelyek a tananyag vagy tananyagon kívüli szakmai anyag tanítási módszereit megújítják, praktikus, alkalmazott tevékenységeket érintenek, amelyekbe tanárok, szakértők és diákok is részt vesznek;
  • új és jól megalapozott kezdeményezések, melyek a közvetlenül és közvetve érintett célcsoportok valós helyzetével összhangban vannak. Ösztönözzük a hosszú távú megoldásokat hozó projekteket, amelyek a tudományok oktatásában/tanulásában az interdiszciplináris és innovatív együttműködést segítik.
  • projektek, amelyek a támogatási alap céljához mérhető és releváns eredményeket sorakoztatnak fel az udvarhelyszéki tanárok és V-XII. osztályos diákok számára, továbbá amelyek a támogatás után is folytathatók.
  • projektek, amelyek a tudomány oktatása terén jelenlévő reális problémákra innovatív megoldásokat kínálnak, avagy a projektötletük megvalósítási módja innovatív.
  • projektek, amelyek a megvalósításba több tanárt és szakértőt, továbbá diákot is bevonnak, és figyelnek a projektjük megismételhetőségére/átvehetőségére.

Nem támogatunk olyan projekteket, amelyek:

  • diszkriminatívak bármilyen szempontból is,
  • nehezítik a diákok tapasztalati tanulását
  • kereskedelmi jellegű projekteket.

Támogatható tevékenységekre példák:

  • gyakorlati alkalmazások, kísérletek
  • interdiszciplináris oktatási projektek a következő szakterületeken: csillagászat, biológia, kémia, földrajz, földtan, meteorológia, fizika, matematika, informatika, mérnöki tudás, technológia, építészet, mechanika.
  • kézművességgel és művészetekkel kapcsolatos kreatív tevékenységek;
  • non-formális oktatási tevékenységek;
  • a diákok kutatási tevékenységei a STEM területén;
  • didaktikai eszközök és kísérletek;
  • technológia, eszközök, oktatási felszerelések stb. vásárlása;
  • megfelelően felszerelt oktatási terek kialakítása gyerekek és fiatalok számára, melyek állandó helyszínként szolgálnak képzések, műhelymunkák szervezésére a STEM területén;
  • események, amelyek a tudomány és technológia oktatását népszerűsítik (vásár, kiállítás, tábor, diákok versenye stb.);
  • innovatív oktatási módszerek és eszközök.

A pályázat elkészítésekor vegyék figyelembe, hogy az eszközök, felszerelések, technológia megvásárlása a diákok bevonását kell szolgálja és nem önmagában álló cél. Fontos, hogy a pályázatok diákorientáltak legyenek.

A Heuréka Alap keretében eddig támogatott projektek megtekinthetők itt:  https://odorhei.stiintescu.ro/tamogatott-projektek/?lang=hu

Támogatott projektek más városok Heuréka (Științescu) programja keretében:

LegoFun

Magic Science

Academia Micilor Bucatari

Brocom Design

Arduino

Concurs de rachete

Constructii cu ajutorul imprimantei 3D-Geeetech Dual Extruder Prusa i3 Kit

Roboti modulari-MOSS Exofabulatronixx 5200

Electronica modulara-littleBits Electronics Deluxe Kit

– különböző építmények: catapulta tip trebuchet; pompa de apa actionata de o bicicleta, amplificator audio

Gradinile viitorului

Nem támogatunk olyan projekteket, amelyek:

  • nem egyeznek a jelen program céljával;
  • nem tartalmazzák a jelen pályázati ismertetőben kért információkat;
  • már más forrásból támogatásban részesülnek ugyanazon tevékenységekre;
  • egyszerű mentorálás jellegű projekteket.

Nem elszámolható költségek:

  • mindazon költségek, amelyek szükségességét nem indokolják a pályázatban leírt tevékenységek.
 1. Támogatási feltételek, kifizetési módok

Minden pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell a projekt tevékenységeit és az elért eredményeket kommunikáló, népszerűsítő tevékenységeket. Minden kommunikációban megemlítésre kerül a támogatási program neve, a támogatók és a Közösségi Alapítvány neve.

A projektek 2019. július 19. és november 18. közötti időszakban kell megvalósuljanak.

A támogatott pályázatokat a támogató által kidolgozott elszámolási útmutató és űrlapok segítségével kell elszámolni. A pályázatok megvalósítása monitorizálva lesz, értve ez alatt helyszíni látogatásokat is.

Egy pályázat adminisztratív költségei nem haladhatják meg az igényelt támogatás 15%-át.

Eszközök és felszerelések beszerzése, továbbá szolgáltatások igénybevétele esetén amennyiben ezek értéke meghaladja a 2.000 lejt, a pályázónak legalább 2 árajánlatot kell mellékelnie a pályázathoz.

Ha a projekt más forrásokból is támogatásban részesül, a pályázónak részletes információkkal kell alátámasztania, hogy melyek a jelen támogatásból fedezett költségek, és melyek a más forrásokból fedezett költségek, megelőzve ezáltal a dupla támogatást.

A támogatás két részletben kerül majd kifizetésre a következőképpen:

  • az első részletet, a megítélt támogatás 90%-a a támogatási szerződés aláírását követő 10 napon belül banki átutalással.
  • a második és egyben utolsó részletet, a megítélt támogatás 10%-a, a projektvezető által benyújtott záró elszámolás elfogadását követő 10 napon belül, szintén banki átutalással.
 1. Pályázás módja

Pályázni kizárólag a támogató által kidolgozott pályázati űrlapok kitöltésével lehet. A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

  • pályázati űrlap (kitöltve)
  • költségvetési űrlap (kitöltve)
  • projektvezető önéletrajza
  • árajánlatok (ha szükséges)

A pályázati űrlapok letölthetők a program honlapjáról: www.odorhei.stiintescu.ro

Csak elektronikusan kitöltött és e-mailen elküldött pályázatokat fogadunk!

A pályázatot a szka@szka.org e-mailcímre kell beküldeni 2019. július 10. délután 4 óráig.

 1. Pályázatok értékelése

A pályázatok értékelése két lépcsőben valósul meg. A Közösségi Alapítvány a beérkezett pályázatokat leellenőrzni, hogy azok megfelelnek-e a formai követelményeknek. Ezt követően a pályázatokat egy független elbíráló bizottság értékeli egy előre kidolgozott szempontrendszer szerint. Az elbíráló bizottság tagjai vállalkozások képviselői és szakemberek.

A nyertes pályázatok listáját legkésőbb július 15-én hozzuk nyilvánosságra.

A pályázatok értékelésével kapcsolatban nem fogadunk el fellebbezéseket.

 

Kapcsolattartó személy:
Csáki Rozália, ügyvezető igazgató
M: 0741-655-773
Email: rozi@szka.org

Sikeres pályázást kívánunk!

Jelentkezési űrlapok