június 20. – november 18.
Projektek megvalósítása (I. forduló)
június 19.
II. pályázati kiírás
július 10., 16 óra
Pályázatok leadási határideje (II. forduló)
július 11–15.
Pályázatok elbírálása (II. forduló)
július 16–19.
Szerződéskötés (II. forduló)
július 19.–november 18.
Projektek megvalósítása (II. forduló)
november 30.
Elszámolások leadásának végső határideje
2019. 12. 10., 17:00
Interaktív kiállítás – Heuréka 3.0 záróesemény, Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár
 1. A pályázat program általános bemutatása

A Heuréka Alap célja ösztönözni az udvarhelyszéki V–XII. osztályos diákok tudomány és technológia iránti szenvedélyét.

A támogatási program ösztönözni kívánja a STEM (Science, Technology, Engineering, Math) szakterületek vonzóbb oktatását. A STEM egy interdiszciplináris és alkalmazott megközelítés, amely gyakorlati és problémamegoldó tudás elsajátításával párosul. A STEM oktatásába való befektetés egy olyan hosszú távú terv része, amely a társadalom fejlődésében hangsúlyozza a technológia és az innováció szerepét. Az ezen szakterületekhez kapcsolódó tudásunk határozza meg, hogy tudunk-e új és hatékonyabb termékeket kifejleszteni, hogy jobban tudjunk gyógyítani, hogy tisztább és hatékonyabb energiát használjunk, hogy környezetet védjünk stb.

Olyan projekteket, kezdeményezéseket szeretnénk támogatni, amelyek keretében a diákok maguk próbálhatnak ki újszerű, interdiszciplináris, kreatív ötleteket. E projektek révén fedezzék fel a természet csodáit, értsék meg, hogy mit jelentettek az emberiség nagy felfedezései, fedezzék fel, hogy mit hozhat számunkra a modern technológia, tudjanak szenvedéllyel foglalkozni az egzakt tudományokkal, ezáltal nevelve akár korunk új felfedezőit. Fontos, hogy a projektek ne információkat adjanak át, hanem sokkal inkább képességeket fejlesszenek.

A programot a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA) valósítja meg a Romanian-American Foundationnal (RAF) és a helyi vállalkozó partnerekkel. Az SZKA 2017-ben csatlakozott ehhez a programhoz, amit országos szinten jelenleg már 14 Közösségi Alapítvány működtet. Fő partnerünk, a RAF megduplázza a programra helyben gyűjtött pénzalapot.

2019-ben a harmadik évadot nyitjuk meg. 12 helyi vállalkozás és 2 egyesület járult hozzá az támogatási alaphoz, továbbá számos magánszemély a Fuss NEKI! 2018 adománygyűjtő rendezvény keretében.

Matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz és informatika (és nemcsak) tanárok, mérnökök, a téma megszállotjai által vezetett projekteket támogatunk. Ugyanakkor ösztönözzük olyan személyek aktív és közvetlen részvételét is a projektekben, akiknek van tapasztalatuk ezen szakterületeken.

A pályázatok értékelését és kiválasztását egy független, a célzott szakterületekben jártas elbíráló bizottság végzi előre meghatározott szempontok alapján.

 1. A HEURÉKA Alap pénzügyi értéke

A HEURÉKA Alap a helyi támogatóktól gyűlt összegből, továbbá az ezt megduplázó RAF támogatásából tevődik össze. A támogatási alap (második forduló) összértéke: 25.075 lej.

Egy támogatott projekt 3.000 és 10.000 lej közötti támogatásban részesülhet.

 1. Kinek szól ez a program?

A pályázatok célcsoportja az udvarhelyszéki iskolákban tanuló V-XII. osztályos tanulók.

Pályázók köre:

  • udvarhelyi és udvarhelyszéki civil szervezetek
  • országos és nemzetközi civil szervezetek, akik itteni civilekkel, magánszemélyekkel partnerségben valósítják meg a projektet
  • kezdeményezési csoportok Udvarhelyről és Udvarhelyszékről (min. 3 fős)
  • magánszemélyek, mint: tanárok, egyetemisták, tudósok, mérnökök, kutatók, muzeológusok stb.

Ahhoz, hogy pályázatot adjon le valaki, csapatban kell dolgoznia, abban a csapatban, amely kitalálja a projektötletet és ők maguk valósítják is meg.

Kiemelten ajánljuk, hogy vegyes csoportokat alakítsanak, amelyben vannak: felnőttek, akik tapasztalattal rendelkeznek az adott szakterületek valamelyikén és diákok. Ugyanígy ösztönözzük, hogy kapcsoljanak be a projektbe idősebb embereket, továbbá működjenek együtt városi és vidéki civil szervezetek, intézmények, magánszemélyek.

 1. Milyen típusú projekteket támogatunk?

A támogatott projektek egyik kiemelt célja a STEM szakterületek oktatásának vonzóvá tétele az udvarhelyszéki V-XII. osztályos diákok körében.

Ezzel együtt a támogatott projektek lehetőség szerint legyenek:

  • alkalmazott jellegűek,
  • interdiszciplinárisak,
  • innovatívak,
  • képesek szellemileg motiválni és ösztönözni a diákokat,
  • megismételhetők a támogatás után is, avagy más csapatok által
  • rendelkezzenek jó kommunikációs stratégiával (pl. online videó, közösségi médiás népszerűsítés).

Azok a pályázatok kapnak támogatást, amelyek beilleszkednek a következő mérhető paraméterekbe:

  • népszerűsítik az együttműködést a tanárok és tanárok, illetve a tanárok és diákok között, továbbá a tanárok és a jelzett szakterületek szakértői között, a felnőttek és diákok között;
  • olyan kezdeményezések, amelyek tevékenységei felkeltik a diákok érdeklődését egy vagy több tudomány iránt is;
  • projektek, amelyek a tananyag vagy tananyagon kívüli szakmai anyag tanítási módszereit megújítják, praktikus, alkalmazott tevékenységeket érintenek, amelyekbe tanárok, szakértők és diákok is részt vesznek;
  • új és jól megalapozott kezdeményezések, melyek a közvetlenül és közvetve érintett célcsoportok valós helyzetével összhangban vannak. Ösztönözzük a hosszú távú megoldásokat hozó projekteket, amelyek a tudományok oktatásában/tanulásában az interdiszciplináris és innovatív együttműködést segítik.
  • projektek, amelyek a támogatási alap céljához mérhető és releváns eredményeket sorakoztatnak fel az udvarhelyszéki tanárok és V-XII. osztályos diákok számára, továbbá amelyek a támogatás után is folytathatók.
  • projektek, amelyek a tudomány oktatása terén jelenlévő reális problémákra innovatív megoldásokat kínálnak, avagy a projektötletük megvalósítási módja innovatív.
  • projektek, amelyek a megvalósításba több tanárt és szakértőt, továbbá diákot is bevonnak, és figyelnek a projektjük megismételhetőségére/átvehetőségére.

Nem támogatunk olyan projekteket, amelyek:

  • diszkriminatívak bármilyen szempontból is,
  • nehezítik a diákok tapasztalati tanulását
  • kereskedelmi jellegű projekteket.

Támogatható tevékenységekre példák:

  • gyakorlati alkalmazások, kísérletek
  • interdiszciplináris oktatási projektek a következő szakterületeken: csillagászat, biológia, kémia, földrajz, földtan, meteorológia, fizika, matematika, informatika, mérnöki tudás, technológia, építészet, mechanika.
  • kézművességgel és művészetekkel kapcsolatos kreatív tevékenységek;
  • non-formális oktatási tevékenységek;
  • a diákok kutatási tevékenységei a STEM területén;
  • didaktikai eszközök és kísérletek;
  • technológia, eszközök, oktatási felszerelések stb. vásárlása;
  • megfelelően felszerelt oktatási terek kialakítása gyerekek és fiatalok számára, melyek állandó helyszínként szolgálnak képzések, műhelymunkák szervezésére a STEM területén;
  • események, amelyek a tudomány és technológia oktatását népszerűsítik (vásár, kiállítás, tábor, diákok versenye stb.);
  • innovatív oktatási módszerek és eszközök.

A pályázat elkészítésekor vegyék figyelembe, hogy az eszközök, felszerelések, technológia megvásárlása a diákok bevonását kell szolgálja és nem önmagában álló cél. Fontos, hogy a pályázatok diákorientáltak legyenek.

A Heuréka Alap keretében eddig támogatott projektek megtekinthetők itt:  https://odorhei.stiintescu.ro/tamogatott-projektek/?lang=hu

Támogatott projektek más városok Heuréka (Științescu) programja keretében:

LegoFun

Magic Science

Academia Micilor Bucatari

Brocom Design

Arduino

Concurs de rachete

Constructii cu ajutorul imprimantei 3D-Geeetech Dual Extruder Prusa i3 Kit

Roboti modulari-MOSS Exofabulatronixx 5200

Electronica modulara-littleBits Electronics Deluxe Kit

– különböző építmények: catapulta tip trebuchet; pompa de apa actionata de o bicicleta, amplificator audio

Gradinile viitorului

Nem támogatunk olyan projekteket, amelyek:

  • nem egyeznek a jelen program céljával;
  • nem tartalmazzák a jelen pályázati ismertetőben kért információkat;
  • már más forrásból támogatásban részesülnek ugyanazon tevékenységekre;
  • egyszerű mentorálás jellegű projekteket.

Nem elszámolható költségek:

  • mindazon költségek, amelyek szükségességét nem indokolják a pályázatban leírt tevékenységek.
 1. Támogatási feltételek, kifizetési módok

Minden pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell a projekt tevékenységeit és az elért eredményeket kommunikáló, népszerűsítő tevékenységeket. Minden kommunikációban megemlítésre kerül a támogatási program neve, a támogatók és a Közösségi Alapítvány neve.

A projektek 2019. július 19. és november 18. közötti időszakban kell megvalósuljanak.

A támogatott pályázatokat a támogató által kidolgozott elszámolási útmutató és űrlapok segítségével kell elszámolni. A pályázatok megvalósítása monitorizálva lesz, értve ez alatt helyszíni látogatásokat is.

Egy pályázat adminisztratív költségei nem haladhatják meg az igényelt támogatás 15%-át.

Eszközök és felszerelések beszerzése, továbbá szolgáltatások igénybevétele esetén amennyiben ezek értéke meghaladja a 2.000 lejt, a pályázónak legalább 2 árajánlatot kell mellékelnie a pályázathoz.

Ha a projekt más forrásokból is támogatásban részesül, a pályázónak részletes információkkal kell alátámasztania, hogy melyek a jelen támogatásból fedezett költségek, és melyek a más forrásokból fedezett költségek, megelőzve ezáltal a dupla támogatást.

A támogatás két részletben kerül majd kifizetésre a következőképpen:

  • az első részletet, a megítélt támogatás 90%-a a támogatási szerződés aláírását követő 10 napon belül banki átutalással.
  • a második és egyben utolsó részletet, a megítélt támogatás 10%-a, a projektvezető által benyújtott záró elszámolás elfogadását követő 10 napon belül, szintén banki átutalással.
 1. Pályázás módja

Pályázni kizárólag a támogató által kidolgozott pályázati űrlapok kitöltésével lehet. A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

  • pályázati űrlap (kitöltve)
  • költségvetési űrlap (kitöltve)
  • projektvezető önéletrajza
  • árajánlatok (ha szükséges)

A pályázati űrlapok letölthetők a program honlapjáról: www.odorhei.stiintescu.ro

Csak elektronikusan kitöltött és e-mailen elküldött pályázatokat fogadunk!

A pályázatot a szka@szka.org e-mailcímre kell beküldeni 2019. július 10. délután 4 óráig.

 1. Pályázatok értékelése

A pályázatok értékelése két lépcsőben valósul meg. A Közösségi Alapítvány a beérkezett pályázatokat leellenőrzni, hogy azok megfelelnek-e a formai követelményeknek. Ezt követően a pályázatokat egy független elbíráló bizottság értékeli egy előre kidolgozott szempontrendszer szerint. Az elbíráló bizottság tagjai vállalkozások képviselői és szakemberek.

A nyertes pályázatok listáját legkésőbb július 15-én hozzuk nyilvánosságra.

A pályázatok értékelésével kapcsolatban nem fogadunk el fellebbezéseket.

 

Kapcsolattartó személy:
Csáki Rozália, ügyvezető igazgató
M: 0741-655-773
Email: rozi@szka.org

Sikeres pályázást kívánunk!