október 17.
Pályázati program megnyitása
október 17. – november 7.
Szakmai tanácsadás a pályázóknak
november 7., 16 óra
Pályázatok leadási határideje
november 8–14.
Pályázatok elbírálása
november 14–18.
Szerződéskötés
november 21.–2023. április 28.
Projektek megvalósítása
2023. május 5.
Elszámolások leadásának végső határideje
2023. május
Záró esemény (interaktív kiállítás)

Az SZKA 2017-ben csatlakozott ehhez a programhoz, amit országos szinten jelenleg már 14 Közösségi Alapítvány működtet Fondul Științescu név alatt. 2022-ben a hatodik évadot nyitjuk meg. Az idei támogatási alap az előző évek fel nem használt forrásaiból, továbbá számos vállalkozás és magánszemély adományából tevődik össze. Kiemelt támogatónk a Techsoup Romania Egyesület.

Matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, festészet, rajz, divat/design, zene stb… tematikájú projekteket támogatunk,  melyeknek vezetője lehet tanár, mérnök, művész, vagy a téma megszállottja egyaránt. Ugyanakkor ösztönözzük olyan személyek aktív és közvetlen részvételét is a projektekben, akiknek van tapasztalatuk ezen szakterületeken.

1. Kiknek szól a program?

Elsősorban az udvarhelyszéki iskolákban tanuló V–XII. osztályos tanulóknak, a velük dolgozó, tevékenységeiket szakmailag vezető tudományágak megszállottjainak.

Másodsorban a digitális oktatásban módszertanilag fejlődni kívánó pedagógusoknak.

Pályázók köre:

 • udvarhelyi és udvarhelyszéki civil szervezetek
 • országos és nemzetközi civil szervezetek, akik itteni civilekkel, magánszemélyekkel partnerségben valósítják meg a projektet
 • kezdeményezési csoportok Udvarhelyről és Udvarhelyszékről (min. 3 fős)
 • magánszemélyek, mint: tanárok, egyetemisták, tudósok, mérnökök, kutatók, muzeológusok stb…

Ahhoz, hogy pályázatot adjon le valaki, csapatban kell dolgoznia, abban a csapatban, amely kitalálja a projektötletet és ők maguk valósítják is meg.

Kiemelten ajánljuk, hogy vegyes csoportokat alakítsanak, amelyben vannak: felnőttek, akik tapasztalattal rendelkeznek az adott szakterületek valamelyikén, illetve diákok is. Ugyanígy ösztönözzük, hogy kapcsoljanak be a projektbe idősebb embereket, továbbá működjenek együtt városi és vidéki civil szervezetek, intézmények, magánszemélyek.

2. Milyen típusú projekteket támogatunk?

A támogatott projektek egyik kiemelt célja a STEAM szakterületek oktatásának vonzóvá tétele az udvarhelyszéki V–XII. osztályos diákok körében.

Ezzel együtt a támogatott projektek lehetőség szerint legyenek:

 • alkalmazott jellegűek,
 • interdiszciplinárisak,
 • innovatívak,
 • képesek szellemileg motiválni és ösztönözni a diákokat,
 • megismételhetők a támogatás után is, avagy más csapatok által
 • rendelkezzenek jó kommunikációs stratégiával (pl. online videó, közösségi médiás népszerűsítés).

Azok a pályázatok kapnak támogatást, amelyek beilleszkednek a következő mérhető paraméterekbe:

 • népszerűsítik az együttműködést a tanárok és tanárok, illetve a tanárok és diákok között, továbbá a tanárok és a jelzett szakterületek szakértői között, a felnőttek és diákok között;
 • olyan kezdeményezések, amelyek tevékenységei felkeltik a diákok érdeklődését egy vagy több tudomány iránt is;
 • projektek, amelyek a tananyag vagy tananyagon kívüli szakmai anyag tanítási módszereit megújítják, praktikus, alkalmazott tevékenységeket érintenek, amelyekbe tanárok, szakértők és diákok is részt vesznek;
 • új és jól megalapozott kezdeményezések, melyek a közvetlenül és közvetve érintett célcsoportok valós helyzetével összhangban vannak. Ösztönözzük a hosszú távú megoldásokat hozó projekteket, amelyek a tudományok oktatásában/tanulásában az interdiszciplináris és innovatív együttműködést segítik.
 • projektek, amelyek a támogatási alap céljához mérhető és releváns eredményeket sorakoztatnak fel az udvarhelyszéki tanárok és V-XII. osztályos diákok számára, továbbá amelyek a támogatás után is folytathatók.
 • projektek, amelyek a tudomány oktatása terén jelenlévő reális problémákra innovatív megoldásokat kínálnak, avagy a projektötletük megvalósítási módja innovatív.
 • projektek, amelyek a megvalósításba több tanárt és szakértőt, továbbá diákot is bevonnak, és figyelnek a projektjük megismételhetőségére/átvehetőségére.

Támogatható tevékenységekre példák:

 • gyakorlati alkalmazások, kísérletek
 • interdiszciplináris oktatási projektek a következő szakterületeken: csillagászat, biológia, kémia, földrajz, földtan, meteorológia, fizika, matematika, informatika, mérnöki tudás, technológia, építészet, mechanika, képzőművészet, zene.
 • kézművességgel és művészetekkel kapcsolatos kreatív tevékenységek;
 • non-formális oktatási tevékenységek;
 • a diákok kutatási tevékenységei a STEAM területén;
 • didaktikai eszközök és kísérletek;
 • technológia, eszközök, oktatási felszerelések stb. vásárlása;
 • megfelelően felszerelt oktatási terek kialakítása gyerekek és fiatalok számára, melyek állandó helyszínként szolgálnak képzések, műhelymunkák szervezésére a STEAM területén;
 • események, amelyek a tudomány, a technológia és a művészet oktatását népszerűsítik (vásár, kiállítás, tábor, diákok versenye stb.);
 • innovatív oktatási módszerek és eszközök.

A pályázat elkészítésekor vegyék figyelembe, hogy az eszközök, felszerelések, technológia megvásárlása a diákok bevonását kell szolgálja és nem önmagában álló cél. Fontos, hogy a pályázatok diákorientáltak legyenek.

Nem támogatunk olyan projekteket, amelyek:

 • nem egyeznek a jelen program céljával;
 • nem tartalmazzák a jelen pályázati ismertetőben kért információkat;
 • már más forrásból támogatásban részesülnek ugyanazon tevékenységekre;
 • egyszerű mentorálás jellegű projekteket,
 • diszkriminatívak bármilyen szempontból is,
 • nehezítik a diákok tapasztalati tanulását,
 • kereskedelmi jellegű projekteket.

Nem elszámolható költségek:

 • mindazon költségek, amelyek szükségességét nem indokolják a pályázatban leírt tevékenységek.

3. Támogatási feltételek, kifizetési módok

Minden pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell a projekt tevékenységeit és az elért eredményeket kommunikáló, népszerűsítő tevékenységeket. Minden kommunikációban megemlítésre kerül a támogatási program neve, a támogatók és a Közösségi Alapítvány neve.

A projektek 2022. november 14. és 2023. április 28. közötti időszakban kell megvalósuljanak.

A támogatott pályázatokat a támogató által kidolgozott elszámolási útmutató és űrlapok segítségével kell elszámolni. A pályázatok megvalósítása monitorizálva lesz, értve ez alatt a helyszíni látogatásokat is.

Egy pályázat adminisztratív költségei nem haladhatják meg az igényelt támogatás 15%-át.

Eszközök és felszerelések beszerzése, továbbá szolgáltatások igénybevétele esetén amennyiben ezek egységértéke meghaladja a 2.000 lejt, a pályázónak legalább 2 árajánlatot kell mellékelnie a pályázathoz.

Ha a projekt más forrásokból is támogatásban részesül, a pályázónak részletes információkkal kell szolgálnia arra vonatkozóan, hogy melyek a jelen támogatásból fedezett költségek, és melyek a más forrásokból fedezett költségek, megelőzve ezáltal a dupla támogatást.

A támogatás két részletben kerül majd kifizetésre a következőképpen:

 • az első részlet, a megítélt támogatás 90%-át a támogatási szerződés aláírását követő 10 napon belül banki átutalással folyósítjuk.
 • a második és egyben utolsó részletet, a megítélt támogatás 10%-át, a projektvezető által benyújtott záró elszámolás elfogadását követő 10 napon belül, szintén banki átutalással folyósítjuk.

A nyertes pályázatok listáját legkésőbb november 16-án hozzuk nyilvánosságra.

A pályázatok értékelésével kapcsolatban nem fogadunk el fellebbezéseket.

A Heuréka Alap keretében eddig támogatott projektek megtekinthetők itt:  https://odorhei.stiintescu.ro/tamogatott-projektek/?lang=hu

Támogatott projektek más városok Heuréka (Științescu) programja keretében: https://stiintescu.ro/

Kapcsolattartó személy:

Csáki Rozália, programvezető
0741-655-773
rozi@szka.org

Sikeres pályázást kívánunk!


Stratégiai partner


Helyi támogatók