Ștințescu 5.0: pot aplica din nou cei care au pasiune pentru științe și tehnologie
noiembrie 8, 2021

Fondul Ştiintescu (Heureka) este un fond de stimulare a excelenței în educația STEAM (științe, tehnologie, arta, inginerie și matematică) şi promovează abordarea practică în aceste domenii în rândul elevilor din clasele V-XII și profesorilor din Odorheiu Secuiesc şi regiunea Odorhei.

Acest tip de educaţie reprezintă o abordare interdisciplinară, în care științele, tehnologia, arta, ingineria și matematica sunt învățate și aplicate împreună. Investiția în educația STEAM ține de o viziune care prioritizează tehnologia, arta și inovarea în dezvoltarea societății. De cunoștințele în științe, tehnologie, arta, inginerie și matematică depinde capacitatea noastră de a dezvolta produse mai noi și mai eficiente, de a ne îmbunătăți sănătatea, de a găsi surse de energie mai curate și mai eficiente, de a proteja mediul etc.

Prin intermediul acestui Fond dorim să sprijinim proiecte prin care elevii să se implice activ, să descopere miracolele naturii, să înțeleagă ce au însemnat marile „descoperiri” științifice ale oamenilor și ce pot să ne aducă beneficiile tehnologiilor moderne, să învețe cu pasiune științele exacte, dezvoltându-și abilitățile necesare generației de inovatori ai secolului în care trăim, să admire diversitatea artei.

Programul este implementat de Fundația Comunitară din Odorheiu Secuiesc (FCOS), alături de Romanian-American Foundation şi partenerii antreprenori locali. Iniţiativa comună finanțează ideile de proiecte dezvoltate şi implementate sub coordonarea directă a profesorilor de matematică, fizică, biologie, chimie, geografie, artă, muzică, design și educație tehnologică. Totodată promovăm participarea activă şi directă în acest Program a persoanelor cu experienţă şi afiliere puternică faţă de ştiinţele empirice. În cadrul Programului sunt încurajate proiectele multidisciplinare. 

Fundaţia Comunitară din Odorheiu Secuiesc s-a alăturat programului Fondul Științescu în 2017. La nivel național programul este implementat și coordonat de Fundații Comunitare în 14 orașe. Partenerul și finanțatorul strategic Romanian-American Foundation dublează fondurile strânse locale în primele patru ediții al programului.

În 2021 fondul local din Odorheiu Secuiesc a fost construit de 24 companii, 1 asociație, o persoană fizică și totodată din fondul unei proicet din 2020 care nu a reșuit să realizeze obiectivele, așadar fondul existent vom reinvesti în anul acesta.

Selecția proiectelor este realizat pe baza unor criterii bine definite de un comitet de selecţie format din persoane cu experiență în diverse domenii corelate cu științele exacte enumerate mai sus. 

Valoarea financiară al Fondului Științescu (Heureka)

Valoarea fondurilor acordate în cadrul Programul Ştiinţescu (Heureka) din Odorheiu Secuiesc este 49.644 și se mai adaugă în valoare de 10.000 dolari sponsor din partea Romanian-American Foundation. Un proiect finanțat poate beneficia de o finanțare între 3.000 – 10.000 RON.

Cui se adresează acest program?

Grupul țintă al proiectelor aplicante sunt elevii din clasele gimnaziale și liceale (clasele V-XII) din Odorheiu Secuiesc și regiunea Odorhei.

Aplicanții pot fi:

 • ONG-uri din Odorheiu Secuiesc și regiunea Odorhei
 • ONG-uri de la nivel internațional și național în colaborare cu persoane fizice sau juridice sau Grupuri de inițiativă din regiunea Odorhei
 • grupuri de inițiativă din regiunea Odorhei formate de minim 3 persoane
 • persoane fizice: profesori, studenți, oameni de știință, ingineri, cercetători, muzeografi, pasionați de științe, etc.

Ce tipuri de proiecte finanțăm?

Proiectele finanțate vor avea ca obiectiv creșterea atractivității educației STEAM în cadrul elevilor din clasele V–XII din regiunea Odorhei. De asemenea, urmărim să finanțăm proiecte care:

 • au caracter aplicat,
  • au caracter interdisciplinar,
  • au caracter inovativ,
  • demonstrează capacitatea de a motiva și stimula intelectual elevii,
  • pot fi replicate dincolo de perioada în care primesc finanțare sau de către alte echipe
  • au o strategie foarte bună de comunicare (diseminare prin materiale video online, social media).

Proiectele care vor primi finanţare trebuie să se încadreze în următorii parametrii măsurabili:

 • Proiecte care promovează colaborarea între profesori, între profesori și persoane cu afiliere practică pentru domeniul STEAM, între adulți și tineri
 • Inițiative care vizează mai ales dezvoltarea de activități care să atragă interesul elevilor pentru unul sau mai multe domenii ale științelor exacte
 • Proiecte care abordează aspecte legate de metode de predare și activități practice/aplicate, curriculare și/sau extracurriculare în care sunt implicate cadre didactice/persoane terţe și elevi
 • Sunt eligibile proiecte noi care au o justificare bine construită, corelată cu realitatea beneficiarilor direcți și indirecți. Sunt încurajate proiectele care abordează soluții pe termen mai lung și stimulează colaborarea interdisciplinară și inovativă în studiul științelor exacte
 • Proiecte care produc rezultate măsurabile și relevante pentru scopul fondului, pentru profesorii și elevii din Odorheiu Secuiesc și regiunea Odorhei, care pot continua și după finalizarea perioadei de implementare din cadrul Fondului Științescu (Heureka)
 • Proiecte care propun soluții inovatoare la diverse probleme curente din sfera educației în științe exacte sau modalități inovatoare de implementare a ideii de proiect
 • Proiecte care implică în implementare mai multe cadre didactice/persoane terţe și elevi și iau în considerare un efect de multiplicare (pot fi folosite în viitor, prin extinderea la o scară mai mare, prin extinderea grupului țintă, prin extinderea regiunii unde se poate aplica proiectul etc.)

Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.