16 octombrie
Lansarea Fondului Științescu 7.0
16 octombrie – 6 noiembrie
Consultări cu potențialii aplicanți
6 noiembrie, ora 16
Termen limită pentru depunerea proiectelor
6–10 noiembrie
Evaluarea și selecția proiectelor
13–17 noiembrie
Contractarea proiectelor
13 noiembrie – 26 aprilie 2024
Perioada de implementare al proiectelor
10 mai 2024
Data limită pentru depunerea rapoartelor
Mai 2024
Eveniment de încheiere (expoziție interactivă)

1. Descrierea generală a fondului:

Fondul Ştiintescu (Heureka) este un fond de stimulare a excelenței în educația STEAM (științe, tehnologie, arta, inginerie și matematică) şi promovează abordarea practică în aceste domenii în rândul elevilor din clasele V-XII și profesorilor din Odorheiu Secuiesc şi regiunea Odorhei.

Acest tip de educaţie reprezintă o abordare interdisciplinară, în care științele, tehnologia, arta, ingineria și matematica sunt învățate și aplicate împreună. Investiția în educația STEAM ține de o viziune care prioritizează tehnologia, arta și inovarea în dezvoltarea societății. De cunoștințele în științe, tehnologie, arta, inginerie și matematică depinde capacitatea noastră de a dezvolta produse mai noi și mai eficiente, de a ne îmbunătăți sănătatea, de a găsi surse de energie mai curate și mai eficiente, de a proteja mediul etc.

Prin intermediul acestui Fond dorim să sprijinim proiecte prin care elevii să se implice activ, să descopere miracolele naturii, să înțeleagă ce au însemnat marile „descoperiri” științifice ale oamenilor și ce pot să ne aducă beneficiile tehnologiilor moderne, să învețe cu pasiune științele exacte, dezvoltându-și abilitățile necesare generației de inovatori ai secolului în care trăim, să admire diversitatea artei.

Programul este implementat de Fundația Comunitară din Odorheiu Secuiesc (FCOS), alături de Romanian-American Foundation şi partenerii antreprenori locali. Iniţiativa comună finanțează ideile de proiecte dezvoltate şi implementate sub coordonarea directă a profesorilor de matematică, fizică, biologie, chimie, geografie, artă, muzică, design și educație tehnologică. Totodată promovăm participarea activă şi directă în acest Program a persoanelor cu experienţă şi afiliere puternică faţă de ştiinţele empirice. În cadrul Programului sunt încurajate proiectele multidisciplinare. 

Fundaţia Comunitară din Odorheiu Secuiesc s-a alăturat programului Fondul Științescu în 2017. La nivel național programul este implementat și coordonat de Fundații Comunitare în 14 orașe. Partenerul și finanțatorul strategic Romanian-American Foundation dublează fondurile strânse locale în primele patru ediții al programului.

În 2021 fondul local din Odorheiu Secuiesc a fost construit de 24 companii, 1 asociație, o persoană fizică și totodată din fondul unei proicet din 2020 care nu a reșuit să realizeze obiectivele, așadar fondul existent vom reinvesti în anul acesta.

Selecția proiectelor este realizat pe baza unor criterii bine definite de un comitet de selecţie format din persoane cu experiență în diverse domenii corelate cu științele exacte enumerate mai sus. 

2. Valoarea financiară al Fondului Științescu (Heureka)

Valoarea fondurilor acordate în cadrul Programul Ştiinţescu (Heureka) din Odorheiu Secuiesc este 49.644 și se mai adaugă în valoare de 10.000 dolari sponsor din partea Romanian-American Foundation. Un proiect finanțat poate beneficia de o finanțare între 3.000 – 10.000 RON.

3. Cui se adresează acest program?

Grupul țintă al proiectelor aplicante sunt elevii din clasele gimnaziale și liceale (clasele V-XII) din Odorheiu Secuiesc și regiunea Odorhei.

Aplicanții pot fi:

 • ONG-uri din Odorheiu Secuiesc și regiunea Odorhei
 • ONG-uri de la nivel internațional și național în colaborare cu persoane fizice sau juridice sau Grupuri de inițiativă din regiunea Odorhei
 • grupuri de inițiativă din regiunea Odorhei formate de minim 3 persoane
 • persoane fizice: profesori, studenți, oameni de știință, ingineri, cercetători, muzeografi, pasionați de științe, etc.

Pentru a putea solicita finanțare, doritorii trebuie să facă parte dintr-o echipă care va fi responsabilă de conceperea ideii de proiect și de implementarea acesteia.

Este încurajată, în mod special, formarea de echipe mixte: adulți cu expertiză în domeniul STEAM și tineri. De asemenea, încurajăm implicarea persoanelor vârstnice, încurajăm și colaborările dintre persoane sau organizații din mediul urban și cel rural.

4. Ce tipuri de proiecte finanțăm?

Proiectele finanțate vor avea ca obiectiv creșterea atractivității educației STEAM în cadrul elevilor din clasele V–XII din regiunea Odorhei. De asemenea, urmărim să finanțăm proiecte care:

 • au caracter aplicat,
 • au caracter interdisciplinar,
 • au caracter inovativ,
 • demonstrează capacitatea de a motiva și stimula intelectual elevii,
 • pot fi replicate dincolo de perioada în care primesc finanțare sau de către alte echipe
 • au o strategie foarte bună de comunicare (diseminare prin materiale video online, social media).

Proiectele care vor primi finanţare trebuie să se încadreze în următorii parametrii măsurabili:

 • Proiecte care promovează colaborarea între profesori, între profesori și persoane cu afiliere practică pentru domeniul STEAM, între adulți și tineri
 • Inițiative care vizează mai ales dezvoltarea de activități care să atragă interesul elevilor pentru unul sau mai multe domenii ale științelor exacte
 • Proiecte care abordează aspecte legate de metode de predare și activități practice/aplicate, curriculare și/sau extracurriculare în care sunt implicate cadre didactice/persoane terţe și elevi
 • Sunt eligibile proiecte noi care au o justificare bine construită, corelată cu realitatea beneficiarilor direcți și indirecți. Sunt încurajate proiectele care abordează soluții pe termen mai lung și stimulează colaborarea interdisciplinară și inovativă în studiul științelor exacte
 • Proiecte care produc rezultate măsurabile și relevante pentru scopul fondului, pentru profesorii și elevii din Odorheiu Secuiesc și regiunea Odorhei, care pot continua și după finalizarea perioadei de implementare din cadrul Fondului Științescu (Heureka)
 • Proiecte care propun soluții inovatoare la diverse probleme curente din sfera educației în științe exacte sau modalități inovatoare de implementare a ideii de proiect
 • Proiecte care implică în implementare mai multe cadre didactice/persoane terţe și elevi și iau în considerare un efect de multiplicare (pot fi folosite în viitor, prin extinderea la o scară mai mare, prin extinderea grupului țintă, prin extinderea regiunii unde se poate aplica proiectul etc.)

Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

Exemple de activități eligibile

 • aplicații practice și experimente
 • proiecte educaționale interdisciplinare pentru domeniile: astronomie, biologie, chimie, geografie, geologie, meteorologie, fizică, matematică, informatică, inginerie, tehnologie, arhitectură, mecanică, artă și muzică.
 • activități creative legate de meșteșuguri și arte
 • programe educaționale non-formale
 • proiecte de cercetare ale elevilor în domeniile STEAM
 • materiale didactice și experimente
 • achiziționare de tehnologie, materiale, echipamente și instrumente educaționale etc.
 • spații educaționale dedicate tehnologiei pentru copii și tineri, echipate corespunzător care să servească ca un sediu permanent unde să se desfășoare cursuri, ateliere practice din domeniul educației STEAM.
 • evenimente care promovează educația pentru științe și tehnologie (târguri, expoziții, tabere, competiții pentru elevi)
 • planuri de lecţii, aplicații practice, experimente, materiale didactice și metode educaţionale inovative

În formularele de aplicare, luați în calcul că materialele, echipamentele, tehnologia achiziționate sunt instrumente de implicare a elevilor, și nu un scop în sine. Este nevoie ca proiectele aplicante să fie centrate pe elevi.

Proiecte finanțate în anii precedenți la Odorheiu Secuiesc:

https://odorhei.stiintescu.ro/proiecte-sustinute/

Exemple de proiecte din domeniile STEAM care au fost finanțate în alte orașe unde este implementat programul:

LegoFun

Magic Science

Academia Micilor Bucatari

Brocom Design

Arduino

Concurs de rachete

Constructii cu ajutorul imprimantei 3D-Geeetech Dual Extruder Prusa i3 Kit

Roboti modulari-MOSS Exofabulatronixx 5200

Electronica modulara-littleBits Electronics Deluxe Kit

– Diferite construcții: catapulta tip trebuchet; pompa de apa actionata de o bicicleta, amplificator audio

Gradinile viitorului

Proiecte neeligibile:

 • proiectele care nu corespund obiectivelor şi condițiilor acestui program
 • proiectele care nu includ toate informațiile solicitate de prezentul ghid
 • nu sunt finanțate proiecte care beneficiază de finanțare din alte surse pentru aceeaşi activitate.
 • proiectele de tip meditaţii.

Cheltuieli neeligibile:

 • orice cheltuieli a căror necesitate nu este reflectată direct de activităţile proiectului.

5. Condiţii de finanţare şi modalităţi de plată

Toate proiectele trebuie să aibă o componentă de comunicare, promovare şi diseminare a activităţilor proiectului şi rezultatelor obţinute. În toate comunicările se va menționa numele programului de finanțare, al finanțatorilor și al Fundației Comunitare din Odorheiu Secuiesc.

Implementarea proiectelor finanțate trebuie să aibă loc în perioada: 22 noiembrie 2021 – 22 aprilie 2022.

Organizațiile beneficiare vor prezenta rapoarte pe formulare standard, în condiţiile ce vor fi precizate în contractul de finanţare, şi vor permite evaluatorilor desemnaţi să aibă acces la documentele necesare estimării progresului proiectului. Proiectele vor fi monitorizate inclusiv prin vizite la faţa locului şi vor fi evaluate de personalul programului.

Costurile administrative nu pot depăşi 15% din valoarea finanţării.

Pentru cumpărarea de echipamente sau contractarea de servicii ce depăşesc suma de 2.000 lei, candidații vor prezenta la depunerea proiectului minim 2 oferte de preț, ca anexă la buget.

Dacă proiectul beneficiază de finanțare pentru activităţile complementare şi din alte surse, candidații vor prezenta finanţatorului informatii care să evidenţieze acele surse şi sumele primite separat de cele acordate prin prezentul program, pentru evitarea dublei finanțări.

Plată finanţărilor se va face în două tranşe, după cum urmează:

 • prima tranşă de 90% din suma totală, prin virament bancar, în cel mult 10 zile de la semnarea contractului de finanțare
 • ultima tranşă de 10% din suma totală, prin virament bancar, în cel mult 10 zile de la acceptarea raportului final depus de coordonatorul de proiect.

6. Procedura de depunere proiecte

Înscrierea proiectelor se realizează prin intermediul unei cereri de finanțare care cuprinde: un formular de aplicare și un formular de buget. Acestea sunt disponibile pe site-ul www.odorhei.stiintescu.ro și se completează de către aplicant în format electronic.

Cererea de finanțare se trimite pe adresa: szka@szka.org

Aplicația va fi însoțită de CV-ul persoanei responsabilă de coordonarea proiectului.

Data limită de trimiterea aplicațiilor este 10 noiembrie 2021, până la ora 16.

7. Evaluarea proiectelor

Procesul de evaluare va fi realizat în două etape. În prima etapă proiectele vor fi evaluate din punct de vedere al eligibilităţii de către personalul Fundaţiei după care în etapa următoare vor fi evaluate și selectate de comitetul de evaluare format din reprezentanţii companiilor donatoare şi experţi din domeniu. Lista proiectelor câștigătoare va fi făcută publică cel târziu la data de 15 noiembrie 2021.

Nu sunt admise contestații la procesul de evaluare.

Persoana de contact:

Tamara Molnar

coordinator proiect

0740-207-710

E-mail: tamara@szka.org

Vă mulțumim şi vă dorim succes în elaborarea proiectelor Dumneavoastră!


Partener și finanțator strategic


Sponsori locali