26 martie
Lansarea Fondului Științescu 2.0
11 aprilie
Întâlnire cu cadre didactice/mentori/persoane inovatoare pentru o sesiune de întrebări/răspunsuri despre Program
Pe data de 11 aprilie 2018, la ora 15:00 este planificată o întâlnire între FCOS şi persoane (cadre didactice/mentori/persoane inovatoare) dedicate pentru a deveni potenţiali manageri de proiect în cadrul Fondului Ştiinţescu 2.0. Cu ocazia acestui eveniment se vor dezbate amănunţit prevederile Ghidului Aplicantului, a formularului de aplicare, precum şi o serie de discuţii despre modul în care proiectele implementate se pot interconecta pentru amplificarea rezultatelor obţinute.
26 martie – 4 mai
Consultări cu echipele de proiect
Echipele de proiect care se pregătesc să depună proiecte în cadrul programului Ştiinţescu vor avea posibilitatea de a fi mentoraţi pe parcursul perioadei de pregătire a aplicaţiei. Cu ocazia acestor consultări dorim pe de o parte să motivăm și să coagulăm comunitatea de oameni devotați pentru STEM și educația, iar pe de altă parte să oferim consultanță pentru toți cei care au mai puțină experiență în procesul de dezvoltare a ideii de proiect, mobilizare elevi, comunicare rezultate obţinute şi decontare proiect. Consultările vor avea loc la sediul Fundaţiei, str. Kossuth Lajos nr. 20, prin intermediul colegului nostru Istvan Mar, la tel. 0735-524-771.
7 mai, ora 16:00
Termenul limită pentru depunerea proiectelor
7–15 mai
Selecția şi contractarea proiectelor
15 mai – 12 noiembrie
Implementarea proiectelor
31 mai, ora 16
Data limită de depunere al aplicațiilor (runda a II-a)
4–8 iunie
Evaluarea aplicațiilor și semnarea contractelor (runda a II-a)
11 iunie – 12 noiembrie
Implementarea proiectelor (runda a II-a)
26 noiembrie
Termenul limită pentru depunerea rapoartelor

1. Descrierea generală a fondului:
Fondul Ştiintescu (Heureka) este un fond de stimulare a excelenței în educația STEM (științe, tehnologie, inginerie și matematică) şi promovează abordarea practică în aceste domenii în rândul elevilor din clasele V-XII și profesorilor din Odorheiu Secuiesc şi regiunea Odorhei.

Acest tip de educaţie reprezintă o abordare interdisciplinară, în care științele, tehnologia, ingineria și matematica sunt învățate și aplicate împreună. Investiția în educația STEM ține de o viziune care prioritizează tehnologia și inovarea în dezvoltarea societății. De cunoștințele în științe, tehnologie, inginerie și matematică depinde capacitatea noastră de a dezvolta produse mai noi și mai eficiente, de a ne îmbunătăți sănătatea, de a găsi surse de energie mai curate și mai eficiente, de a proteja mediul etc.

Prin intermediul acestui Fond dorim să sprijinim proiecte prin care elevii să se implice activ, să descopere miracolele naturii, să înțeleagă ce au însemnat marile „descoperiri” științifice ale oamenilor și ce pot să ne aducă beneficiile tehnologiilor moderne, să învețe cu pasiune științele exacte, dezvoltându-și abilitățile necesare generației de inovatori ai secolului în care trăim.

Programul este implementat de Fundația Comunitară din Odorheiu Secuiesc (FCOS), alături de Romanian-American Foundation şi partenerii antreprenori locali. Iniţiativa comună finanțează ideile de proiecte dezvoltate şi implementate sub coordonarea directă a profesorilor de matematică, fizică, biologie, chimie, geografie și educație tehnologică. Totodată promovăm participarea activă şi directă în acest Program a persoanelor cu experienţă şi afiliere puternică faţă de ştiinţele empirice. În cadrul Programului sunt încurajate proiectele multidisciplinare.

Din 2017 şi Fundaţia Comunitară din Odorheiu Secuiesc se alătură Fondului Științescu, un fond care a fost dezvoltat iniţial de patru fundaţii comunitare  (București, Cluj, Iași, Sibiu) împreună cu Romanian American Fundation (RAF). Bugetul  total al Programului din Odorheiu Secuiesc este de aproximativ 80.000 RON, care se compune din 50% sponsorizări din partea companiilor locale şi 50% contribuţie din partea RAF.

Selecția proiectelor se va realiza pe baza unor criterii bine definite de un comitet de selecţie format din persoane cu experiență în diverse domenii corelate cu științele exacte enumerate mai sus.

 

2. Valoarea financiară al Fondului Științescu (Heureka)

Valoarea fondurilor acordate în cadrul Programul Ştiinţescu (Heureka) din Odorheiu Secuiesc este de aproximativ 80.000 RON. În funcţie de numărul şi calitatea ideilor de proiect depuse dorim să oferim finanţare pentru cel puţin 10 proiecte. Un proiect finanțat poate beneficia de o finanțare între 3.000 – 10.000 RON.

Menţionăm că aşteptările noastre în legătură cu numărul de beneficiari, impactul şi sustenabilitatea proiectului vor fi direct proporţionale cu sumele solicitate pentru fiecare proiect.

 

3. Cui se adresează acest program?

Grupul țintă al proiectelor aplicante sunt elevii din clasele gimnaziale și liceale (clasele V-XII) din Odorheiu Secuiesc și regiunea Odorhei.

Aplicanții pot fi:

 • ONG-uri din Odorheiu Secuiesc și regiunea Odorhei
 • ONG-uri de la nivel internațional și național în colaborare cu persoane fizice sau juridice sau Grupuri de inițiativă din regiunea Odorhei
 • grupuri de inițiativă din regiunea Odorhei formate de minim 3 persoane
 • persoane fizice: profesori, studenți, oameni de știință, ingineri, cercetători, muzeografi, pasionați de științe, etc.

 

Pentru a putea solicita finanțare, doritorii trebuie să facă parte dintr-o echipă care va fi responsabilă de conceperea ideii de proiect și de implementarea acesteia.

Este încurajată, în mod special, formarea de echipe mixte: adulți cu expertiză în domeniul STEM și tineri. De asemenea, încurajăm implicarea persoanelor vârstnice, încurajăm și colaborările dintre persoane sau organizații din mediul urban și cel rural.

 

4. Ce tipuri de proiecte finanțăm?

Proiectele finanțate vor avea ca obiectiv creșterea atractivității educației STEM în cadrul elevilor din clasele V–XII din regiunea Odorhei. De asemenea, urmărim să finanțăm proiecte care:

 • au caracter aplicat,
 • au caracter interdisciplinar,
 • au caracter inovativ,
 • demonstrează capacitatea de a motiva și stimula intelectual elevii,
 • pot fi replicate dincolo de perioada în care primesc finanțare sau de către alte echipe
 • au o strategie foarte bună de comunicare (diseminare prin materiale video online, social media).

 

Proiectele care vor primi finanţare trebuie să se încadreze în următorii parametrii măsurabili:

 • Proiecte care promovează colaborarea între profesori, între profesori și persoane cu afiliere practică pentru domeniul STEM, între adulți și tineri
 • Inițiative care vizează mai ales dezvoltarea de activități care să atragă interesul elevilor pentru unul sau mai multe domenii ale științelor exacte
 • Proiecte care abordează aspecte legate de metode de predare și activități practice/aplicate, curriculare și/sau extracurriculare în care sunt implicate cadre didactice/persoane terţe și elevi
 • Sunt eligibile proiecte noi care au o justificare bine construită, corelată cu realitatea beneficiarilor direcți și indirecți. Sunt încurajate proiectele care abordează soluții pe termen mai lung și stimulează colaborarea interdisciplinară și inovativă în studiul științelor exacte
 • Proiecte care produc rezultate măsurabile și relevante pentru scopul fondului, pentru profesorii și elevii din Odorheiu Secuiesc și regiunea Odorhei, care pot continua și după finalizarea perioadei de implementare din cadrul Fondului Științescu (Heureka)
 • Proiecte care propun soluții inovatoare la diverse probleme curente din sfera educației în științe exacte sau modalități inovatoare de implementare a ideii de proiect
 • Proiecte care implică în implementare mai multe cadre didactice/persoane terţe și elevi și iau în considerare un efect de multiplicare (pot fi folosite în viitor, prin extinderea la o scară mai mare, prin extinderea grupului țintă, prin extinderea regiunii unde se poate aplica proiectul etc.)

 

Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

 

Exemple de activități eligibile

 • aplicații practice și experimente
 • proiecte educaționale interdisciplinare pentru domeniile: astronomie, biologie, chimie, geografie, geologie, meteorologie, fizică, matematică, informatică, inginerie, tehnologie, arhitectură, mecanică.
 • activități creative legate de meșteșuguri și arte
 • programe educaționale non-formale
 • proiecte de cercetare ale elevilor în domeniile STEM
 • materiale didactice și experimente
 • achiziționare de tehnologie, materiale, echipamente și instrumente educaționale etc.
 • spații educaționale dedicate tehnologiei pentru copii și tineri, echipate corespunzător care să servească ca un sediu permanent unde să se desfășoare cursuri, ateliere practice din domeniul educației STEM.
 • evenimente care promovează educația pentru științe și tehnologie (târguri, expoziții, tabere, competiții pentru elevi)
 • planuri de lecţii, aplicații practice, experimente, materiale didactice și metode educaţionale inovative

În formularele de aplicare, luați în calcul că materialele, echipamentele, tehnologia achiziționate sunt instrumente de implicare a elevilor, și nu un scop în sine. Este nevoie ca proiectele aplicante să fie centrate pe elevi.

 

Exemple de proiecte din domeniile STEM care au fost finanțate în alte orașe unde este implementat programul:

LegoFun 
Magic Science 
Academia Micilor Bucatari 
Brocom Design 
Arduino  
Concurs de rachete 
Constructii cu ajutorul imprimantei 3D-Geeetech Dual Extruder Prusa i3 Kit 
Roboti modulari-MOSS Exofabulatronixx 5200 
Electronica modulara-littleBits Electronics Deluxe Kit 
– diferite construcții: catapulta tip trebuchet; pompa de apa actionata de o bicicleta, amplificator audio 
– Gradinile viitorului

 

Proiecte neeligibile:

 • proiectele care nu corespund obiectivelor şi condițiilor acestui program
 • proiectele care nu includ toate informațiile solicitate de prezentul ghid
 • nu sunt finanțate proiecte care beneficiază de finanțare din alte surse pentru aceeaşi activitate.
 • proiectele de tip meditaţii.

 

Cheltuieli neeligibile:

 • orice cheltuieli a căror necesitate nu este reflectată direct de activităţile proiectului. 

 

5. Condiţii de finanţare şi modalităţi de plată

Toate proiectele trebuie să aibă o componentă de comunicare, promovare şi diseminare a activităţilor proiectului şi rezultatelor obţinute. În toate comunicările se va menționa numele programului de finanțare, al finanțatorilor și al Fundației Comunitare din Odorheiu Secuiesc.

Implementarea proiectelor finanțate trebuie să aibă loc în perioada: 21 iulie – 10 noiembrie 2017.

Organizațiile beneficiare vor prezenta rapoarte pe formulare standard, în condiţiile ce vor fi precizate în contractul de finanţare, şi vor permite evaluatorilor desemnaţi să aibă acces la documentele necesare estimării progresului proiectului. Proiectele vor fi monitorizate inclusiv prin vizite la faţa locului şi vor fi evaluate de personalul programului.

Costurile administrative nu pot depăşi 15% din valoarea finanţării.

Pentru cumpărarea de echipamente sau contractarea de servicii ce depăşesc suma de 2.000 lei, candidații vor prezenta la depunerea proiectului minim 2 oferte de preț, ca anexă la buget.

Dacă proiectul beneficiază de finanțare pentru activităţile complementare şi din alte surse, candidații vor prezenta finanţatorului informatii care să evidenţieze acele surse şi sumele primite separat de cele acordate prin prezentul program, pentru evitarea dublei finanțări.

Plată finanţărilor se va face în două tranşe, după cum urmează:

 • prima tranşă de 90% din suma totală, prin virament bancar, în cel mult 10 zile de la semnarea contractului de finanțare
 • ultima tranşă de 10% din suma totală, prin virament bancar, în cel mult 10 zile de la acceptarea raportului final depus de coordonatorul de proiect.

 

6. Procedura de depunere proiecte

Înscrierea proiectelor se realizează prin intermediul unei cereri de finanțare care cuprinde: un formular de aplicare și un formular de buget. Acestea sunt disponibile pe site-ul www.odorhei.stiintescu.ro și se completează de către aplicant în format electronic.

Cererea de finanțare se trimite pe adresa: szka@szka.org

Aplicația va fi însoțită de CV-ul persoanei responsabilă de coordonarea proiectului.

Data limită de trimiterea aplicațiilor este 30 iunie 2017, până la ora 16.

 

7. Evaluarea proiectelor

Procesul de evaluare va fi realizat în două etape. În prima etapă proiectele vor fi evaluate din punct de vedere al eligibilităţii de către personalul Fundaţiei după care în etapa următoare definitarea listei proiectelor admise pentru finanţare se va face de către un comitet de selecţie format din reprezentanţii companiilor donatoare şi experţi din domeniu. Lista proiectelor câștigătoare va fi făcută publică cel târziu până la data de 14 iulie 2017.

Nu sunt admise contestații la procesul de evaluare.

 

Persoana de contact:
Rozalia Csaki,
Director Executiv
M: 0741-655-773
Email: rozi@szka.org

 

Vă mulțumim şi vă dorim succes în elaborarea proiectelor Dumneavoastră!